Sari la conținut

Aceasta este una dintre zecile de soluții din Infrastructura Binelui construită de Code for Romania. Ajută-ne să le ținem în viață și să le creștem. Trimite un SMS cu textul “PUTEM” la 8864 și donează 4 euro către Code for Romania.

ORDONANTA nr. 26 din 30 ianuarie 2000

cu privire la asociații și fundații

LEGE nr. 246 din 18 iulie 2005

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

LEGE nr. 129 din 11 iulie 2019

pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

LEGE nr. 276 din 27 noiembrie 2020

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 191 din 28 octombrie 2020

pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor, precum și a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului

Legea nr. 78/2014

privind reglementarea activității de voluntariat în România

Ordinul ministrului justiției nr. 1.417/C din 8 iunie 2006

privind accesul la Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Legea nr. 146/2002

privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 189/1998

privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 32/1994

privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 34/1998

privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţa socială, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Guvernului nr. 619/2017

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001

Legea nr. 79/2017

pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială

Statutul de utilitate publică

  • Ordinul nr. 250 din 1 octombrie 2004 privind aprobarea Procedurii de constatare a îndeplinirii de către asociațiile şi federațiile de asociații de consumatori a condițiilor prevăzute de lege pentru recunoașterea de către Guvernul României ca fiind de utilitate publică Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 20 octombrie 2004.

  • Ordinul nr. 808 din 10 noiembrie 2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înființarea şi funcționarea asociațiilor/fundațiilor/federațiilor şi filialelor acestora şi de aprobare a Criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 27 noiembrie 2003.

  • Ordinul nr. 258 din 11 noiembrie 2003 privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor şi federaţiilor care desfășoară activități din sfera de competentă a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică şi a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 811 din 18 noiembrie 2003.

  • Ordinul nr. 139 din 23 septembrie 2003 privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Protecția Copilului şi Adopție persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 703 din 7 octombrie 2003.

  • Ordinul nr. 518 din 27 august 2003 pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații, modificată şi completată prin Ordonanța Guvernului nr. 37/2003.

  • Ordinul nr. 302 din 18 iulie 2003 privind aprobarea Criteriilor specifice Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap de acordare a statutului de utilitate publică persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 571 din 8 august 2003.

  • Ordinul nr. 2.664 din 26 mai 2003 pentru aprobarea Criteriilor şi procedurii de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor şi federaţiilor care desfășoară activități din sfera de competentă a Ministerului Culturii şi Cultelor.

Acest site folosește cookie-uri

Pentru a-ți oferi o experiență bună de navigare, utilizăm fișiere de tip cookie. Dacă nu ești de acord cu utilizarea cookie-urilor, poți să îți retragi consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul tău.

Mai multe informații